Thông tin về khách sạn

Thông tin về Khách sạn

La Residence Hotel & Spa*****

 

Địa chỉ: số 05 Lê Lợi, Tp. Huế

Số điện thoại: (0234)3837475

Khoảng cách đến Đại học Huế: < 50 m

Website: http://www.la-residence-hue.com/

 

Khách sạn Saigon Morin*****

 

Địa chỉ: 20 Lê Lợi, Tp.Huế 

Số điện thoại: (0234)3823526

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,4 km

Website: http://www.morinhotel.com.vn/

 

Khách sạn Hương Giang*****

Địa chỉ: 51 Lê Lợi, Tp. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Điện thoại: (0234)3822 122 Fax: (0234)3823 102
Website: https://www.huonggianghotel.com.vn

 

Indochine Palace*****

Địa chỉ: 105 A Hùng Vương, Tp.Huế

Điện thoại: (0234)3936666

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,3 km

Website: http://www.indochinepalace.com/

 

 

Khách sạn Xanh****

 

Địa chỉ: số 02 Lê Lợi, Tp. Huế 

Số điện thoại: (0234) 3824668

Khoảng cách đến nơi hội thảo: < 50 m

Website: http://www.greenhotel-hue.com/

 

Khách sạn Century Riverside****

 

Địa chỉ: 49 Lê Lợi, Tp. Huế

Số điện thoại: (0234)3823390

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2.0 km

Website: http://www.centuryriversidehue.com/ 

 

Khách sạn Mường Thanh - Huế****

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, Tp. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,9km
Số điện thoại: (0234) 3.936.688 . Fax: (0234) 3936 69

 

Khách sạn Midtown ****

Địa chỉ: 29 Đội Cung, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,9km

Số điện thoại: (0234) 6260888 Fax: (0234) 6260666

 

 

Khách sạn Mondial Huế ****

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 400m
Số điện thoại: (0234) 3.945.599

Camellia Hotel ****

Địa chỉ: 57 - 59 Bến Nghé, TP. Huế
Số điện thoại: (0234) 2220550 . Fax: (0234) 2220440

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Email: info@camellia-hotels.com.vn

Romance Hotel Hue ****

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, TP. Huế
Số điện thoại: 0905 955363

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Email: info@romancehotel.com.vn

Khách sạn Park View****


Địa chỉ: 09 Ngô Quyền, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,1km
Số điện thoại: (0234)3823 278/ (0234)3846 361 Fax: (0234)3837 381

 

Khách sạn Điện Biên***

Địa chỉ: 07 Điện Biên Phủ, Tp.Huế 

Số điện thoại:  (0234)3833358

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 260 m

 Khách sạn Festival Huế***

Địa chỉ: 15 Lý Thường Kiệt, Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,8km
Số điện thoại: (0234)3828255; Fax: (0234)3823204

Khách sạn Duy Tân 1***

Địa chỉ: 12 Hùng Vương, Tp.Huế 

Số điện thoại: (0234)3825001

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1.7 km

Website: http://duytanhotel.com.vn/

 Khách sạn Duy Tân 2***

Địa chỉ: 46 Trần Quang Khải, Huế, Thừa Thiên - Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,3km
ĐT cố định: (0234) 3.936.985. Fax: (0234)3936988
Website: http://duytanhotel.com.vn/

Khách sạn Thanh Lịch 1***

Địa chỉ:  33 Hai Bà Trưng, Tp.Huế

Số điện thoại: (0234) 3825973

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,2 km

Website: http://thanhlichhotel.com.vn/tl1/

Khách sạn Thanh Lịch 2***

Địa chỉ:  59 Võ Thị Sáu, Tp.Huế

Số điện thoại: (0234) 3877.877/ 3859.859

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2 km

Website: http://thanhlichhotel.com.vn/tl2/

Khách sạn EEMM Huế***

Địa chỉ: 15 Lý Thường Kiệt, Tp.Huế 

Số điện thoại: (0234)3828255

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1.4 km

Website: http://emmhotels.com/en/emmhotels/emm-hotel-hue

 Hue Heritage Hotel ***

Địa chỉ: 9 Lý Thường Kiệt, TP. Huế

Số điện thoại: (0234) 3838 887

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,6km

Website: http://hueheritagehotel.com.vn/

 

Khách Sạn Queen ***

Địa chỉ: 29 Trần Quang Khải, TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,3km
Số điện thoại: (0234) 3828444


Ideal Hotel Hue ***


Địa chỉ: 1 Võ Thị Sáu, Tp. Huế
Số điện thoại: (0234) 3825555 . Fax: (0234) 388375

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km

Orchid Hotel Hue ***

Địa chỉ: 30A Chu Văn An,
TP. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Số điện thoại: (0234) 383 121. Fax: (0234) 383 121
Email: info@orchidhotel.com.vn

 

Khách sạn Crown***

Địa chỉ: 181 Bà Triệu, TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Số điện thoại: (0234) 3936167

 

Khách Sạn Kinh Đô

Địa chỉ: 1 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,0km
Số điện thoại: (0234 ) 3823566 

 

Khách sạn Hue Smile

Địa chỉ: 175 Bà Triệu , TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,6 km
Số điện thoại: (08) 2222868 . ĐTDD: 090 303 6959

 

Khách sạn Binh Duong 4

Địa chỉ: 7/25 Hai bà Trưng, Tp.Huế  

Số điện thoại: (0234)3849662

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,3 km

Website: http://www.binhduonghotel.com 

Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 36 Nguyễn Tri Phương, Tp.Huế

Số điện thoại: (0234) 3825526

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,7 km

Website: http://www.binhminhhue.com/


Khách sạn Hoàng Yến (Canary)

Địa chỉ: 37 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên - Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,4km
Số điện thoại: (0234) 3831177 . Fax: (0234)3839696

Khách sạn Hồng Thiện 1

Địa chỉ: 35/6 Chu Văn An, TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Số điện thoại: (0234) 3947474 

Email: hongthienhotel1@gmail.com

Khách sạn Hồng Thiện 2

Địa chỉ: 12/35 Chu Văn An, TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Số điện thoại: (0234) 3837399 

Khách sạn Huế Sports 1

Địa chỉ: 15 Phạm Ngũ Lão, TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2 km
Số điện thoại: (0234) 3828096 

Khách sạn Huế Sports 2 

Địa chỉ: 6 Bà Triệu, TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 3 km

Số điện thoại: (0234) 3815454
 

Khách sạn Lâm Bảo Long

Địa chỉ: 80 Lê Lợi, TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,1km
Số điện thoại: (0234) 3.822.804

Khách sạn New Time

Địa chỉ: 21 - 23 Đội Cung, TP. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,9km
Số điện thoại: (0234) 3.822.766 . Fax: (0234)3849419

Khách sạn Trần Lý 

Địa chỉ: 78 Lê Lợi, TP. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,1km
Số điện thoại: (0234) 3830894 . Fax: (0234) 3839101

Email: tranlyhotel@yahoo.com.vn

Khách sạn Valentine 

Địa chỉ: 7/64 Nguyễn Công Trứ, TP. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,4km
Số điện thoại: (0234) 3.817.665

Khách sạn Vina 

Địa chỉ: 57/3 Nguyễn Công Trứ, TP. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,4km
Số điện thoại: (0234) 3600610 . Fax: (0234) 6252146

New Star Hotel

Địa chỉ: 3
6 Chu Văn An, TP. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Số điện thoại: (0234) 3834647 

Email: info@newstarhuehotel.com
 

Khách Sạn Nguyễn Tri Phương


Địa chỉ: 56 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,0km
Số điện thoại: (0234) 3829282


Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 36 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,8 km

Số điện thoại: (0234) 3825526 Fax: (0234) 3828362

Khách Sạn Bến Ngự


Địa chỉ: 40 Trần Thúc Nhẫn, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 500m
Số điện thoại: (0234) 3828622

Khách Sạn Thái Bình 1


Địa chỉ: 6/34 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,5km
Số điện thoại: (0234) 3828058

 

Khách Sạn Đồng Lợi


Địa chỉ: 19 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,2km
Số điện thoại: (0234) 3822296

Khách Sạn Hướng Dương

Địa chỉ: 3B Hai Bà Trưng, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,1km
Số điện thoại: (0234) 3821550

Khách Sạn Hoa Vàng

Địa chỉ: 66/10 Lê Lợi, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,0km
Số điện thoại: (0234) 3828068

Khách Sạn Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 90 Lê Lợi, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,1km
Số điện thoại: (0234) 3837827

Khách Sạn Hoàng Long

Địa chỉ: 5 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 1,1km
Số điện thoại: (0234) 3828235

Khách Sạn Thiên Đường

Địa chỉ: 47 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,3km
Số điện thoại: (0234) 3825977

Khách Sạn Nhật Tường

Địa chỉ: 12 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,0km
Số điện thoại: (0234) 3830261


Khách Sạn Hoàn Mỹ

Địa chỉ: 44 Đống Đa, Tp. Huế
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2,1km
Số điện thoại: (0234) 3821560

Khách Sạn Nguyễn Huệ

Địa chỉ: 100 Nguyễn Huệ, Tp. Huế,
Khoảng cách đến nơi hội thảo: 2km
Số điện thoại: (0234) 3833133
Website: www.nguyenhuehotel.com.vn