Tin tức, thông báo

Thông báo khẩn về việc đăng ký tham dự vòng chung khảo SVNCKH, Lễ trao giải SVNCKH và KH&CN dành cho GV trẻ 2018

Đến hết thời hạn đăng ký của Ban Tổ chức (17g00 ngày 15/10/2018), vẫn còn một số nhóm sinh viên có đề tài vào chung khảo chưa nộp file báo cáo; một số nhóm sinh viên có đề tài đạt giải Ba từ vòng sơ khảo và nhiều các giảng viên đạt giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ" năm 2018 chưa đăng ký tham dự Lễ tổng kết trao giải.

Ban Tổ chức sẽ gia hạn thời gian đăng ký đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2018. 

Quá thời hạn nêu trên:

- nhóm sinh viên vào chung khảo nào chưa nộp file powerpoint sẽ không đủ điều kiện dự thi vòng chung khảo (căn cứ vào thời gian gửi email)

- các sinh viên và giảng viên trẻ đạt giải không đăng ký sẽ không được đưa vào danh sách trao giải (hệ thống đăng ký online sẽ đóng và email đăng ký sẽ không được chấp nhận).

*Các nhóm sinh viên vào chung khảo xem tình trạng đăng ký của nhóm mình tại đây.

Ban Tổ chức