Tin tức, thông báo

Thông báo điều chỉnh địa điểm khai mạc vòng chung khảo và họp hội đồng chung khảo

Do lịch công tác của Đại học Huế, Ban Tổ chức xin thông báo một số điều chỉnh sau đây về địa điểm khai mạc vòng chung khảo và phòng họp hội đồng chung khảo như sau:

 

  Kế hoạch cũ Ké hoạch mới
Khai mạc vòng chung khảo (8g00-8g30, 25/10/2018) Hội trường tầng 3, số 4 Lê Lợi Hội trường số 3 Lê Lợi (xem bản đồ)
Họp hội đồng số 4- Khoa học Nông nghiệp (8g30, 25/10/2018) Phòng II.8, số 4 Lê Lợi Phòng I.2, số 4 Lê Lợi (xem sơ đồ)
Họp hội đồng số 6-Khoa học Xã hội 2 (8g30, 25/10/2018) Phòng I.2, số 4 Lê Lợi Phòng II.9, số 4 Lê Lợi (xem sơ đồ)