Tin tức, thông báo

Danh sách các đề tài đạt giải Sinh viên NCKH năm 2018

Sau khi tiếp nhận các đề nghị chỉnh sửa của các đơn vị và sinh viên, Ban Tổ chức xin công bố danh sách đầy đủ chính thức của các đề tài đạt Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba và Giải khuyến khích Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2018.

Xin mời click vào đây để xem chi tiết, chọn giải tương ứng ở mỗi sheet.