Tin tức, thông báo

Chương trình Vòng chung khảo giải thưởng SVNCKH và Lễ tổng kết, trao giải thưởng SVNCKH và KHCN dành cho GV trẻ năm 2018

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Ban Chỉ đạo giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" và "Khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ" năm 2018 đã họp và thông qua chương trình tổ chức Vòng chung khảo giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học, Lễ tổng kết và trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và Khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2018 cùng các hoạt động bên lề giải thưởng. Ban Tổ chức xin công bố chương trình dưới đây.

Chương trình tổng thể

Thời gian

Nội dung

Ngày 25/10/2018

08g00 - 08g30

Khai mạc phiên họp các Hội đồng vòng chung khảo (Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 3 Lê Lợi, thành phố Huế)

08g30 - 17g00

Họp các Hội đồng vòng chung khảo (Chi tiết xem ở Phụ lục 1 bên dưới)

Ngày 26/10/2018

07g30 - 17g00

Các hoạt động tham quan thành phố Huế cho sinh viên do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Khoa Du lịch - Đại học Huế tổ chức (Chi tiết xem ở Phụ lục 2 bên dưới)

08g00 - 11g00

Ban chỉ đạo xét kết quả đánh giá và chuẩn bị Lễ tổng kết, trao giải thưởng

18g00 - 20g30

Gala giao lưu sinh viên nghiên cứu khoa học (Địa điểm: Hội trường tầng 3, số 4 Lê Lợi, thành phố Huế)

Ngày 27/10/2018 (Địa điểm: Trung tâm Văn hóa-Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 41A Hùng Vương, thành phố Huế - Chi tiết xem ở Phụ lục 3 bên dưới)

07g30 – 13g30

Phiên buổi sáng: Triển lãm sản phẩm NCKH của sinh viên và họp các đoàn tham dự lễ tổng kết và trao giải thưởng, tổng duyệt chương trình

13g30 - 17g30

 Phiên buổi chiều: Lễ Tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ” năm 2018

Phụ lục 1. Chương trình họp hội đồng đánh giá và xét giải vòng chung khảo giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

8g00 - 8g30: Lễ Khai mạc vòng chung khảo (Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 3 Lê Lợi, thành phố Huế)

8g30 - thời gian kết thúc theo hội đồng: xem chương trình chi tiết toàn bộ các hội đồng ở đây hoặc click vào từng hội đồng quan tâm ở bảng bên dưới

Hội đồng Phòng họp
Hội đồng 1. Khoa học Tự nhiên I.7
Hội đồng 2. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ I.1
Hội đồng 3. Khoa học Y dược I.8
Hội đồng 4. Khoa học Nông nghiệp I.2
Hội đồng 5. Khoa học Xã hội 1 II.4
Hội đồng 6. Khoa học Xã hội 2 II.9
Hội đồng 7. Khoa học Nhân văn I.4

Bản đồ số 3 Lê Lợi và số 4 Lê Lợi, thành phố Huế

Sơ đồ phòng họp hội đồng ở số 4 Lê Lợi, thành phố Huế

Phụ lục 2. Các hoạt động bên lề Lễ tổng kết và trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và Khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2018

Xem chi tiết tại đây.

Phụ lục 3. Chương trình Lễ tổng kết và trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và Khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2018

Thời gian

Nội dung

Phiên buổi sáng: Triển lãm sản phẩm NCKH của sinh viên và họp các đoàn tham dự lễ tổng kết và trao giải thưởng, tổng duyệt chương trình

07g30 - 08g00

Đón tiếp đại biểu

08g00 - 09g00

- Khai mạc triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Tham quan triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên

09g00 - 11g30

Gặp gỡ lãnh đạo các đơn vị, các nhóm sinh viên có đề tài vào vòng chung khảo, các nhóm sinh viên đạt giải Ba từ vòng sơ khảo, các giảng viên có đề tài đạt giải.

11g30 - 13g30

Nghỉ trưa

Phiên buổi chiều: Lễ Tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ” năm 2018

13g30 - 14g00

Đón tiếp đại biểu

14g00 - 14g30

Chương trình văn nghệ chào mừng

14g30 - 17g30

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Đại học Huế

Báo cáo tổng kết quá trình xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018

(Đại diện Vụ KHCN&MT, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phim phóng sự về Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” và “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”năm 2018

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Công bố các Quyết định khen thưởng cho giảng viên trẻ

2. Công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định khen thưởng của Trung ương Đoàn TNCS HCM và Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC cho sinh viên

1. Trao Giấy chứng nhận cho giảng viên đạt giải Ba

(Đại diện Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Trao tặng giấy khen của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC và giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho sinh viên đạt giải Ba

(Đại diện Lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC và Đại diện Lãnh đạo Đại học Huế)

1. Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giảng viên đạt giải Nhì

(Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM và giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các sinh viên đạt giải Nhì

(Đại diện Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS HCM và Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS HCM cho giảng viên đạt giải Nhất

2. Trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM và giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các sinh viên đạt giải Nhất

(Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS HCM)

Trao Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải nhất Giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018

(Đại diện Lãnh đạo Vụ KHCNMT, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ)

Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động NCKH sinh viên năm 2018

(Đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Huế)

Đại diện đơn vị tài trợ trao giải

Chụp ảnh lưu niệm (đại biểu, sinh viên, giảng viên)

Bế mạc