Chương trình

Chương trình tổng thể giải thưởng

Dưới đây là lịch trình tổng thể các hoạt động của giải thưởng, được cập nhật ngày 16/10/2018.

15/6 - 15/7/2018        : Thu nhận hồ sơ dự thi

17/8 - 26/8/2018        : Chấm vòng sơ khảo

27/8 - 31/8/2018        : Công bố các đề tài vào chung khảo và đạt giải Ba, giải Khuyến khích

20/9/2018                   : Gửi thông báo các đề tài vào chung khảo, kế hoạch tổ chức vòng chung khảo và lễ tổng kết trao giải

24/9 - 05/10/2018       : Các đoàn đăng ký tham dự vòng chung khảo và lễ tổng kết, trao giải (đăng ký qua email hay form online)

25/10/2018                 : Chấm vòng chung khảo

26/10/2018                : Tổ chức các hoạt động bên lề Lễ Tổng kết, trao giải          

27/10/2018                 : Lễ Tổng kết, trao giải thưởng Sinh viên NCKH và KHCN dành cho giảng viên trẻ năm 2018

(Ghi chú: Lịch trình chi tiết được cập nhật ở phần Tin tức-Thông báo).