Tin tức, thông báo

Các lưu ý đối với sinh viên dự thi vòng chung khảo SVNCKH 2018

Ban Tổ chức xin có một số lưu ý đối với các sinh viên dự thi vòng chung khảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018 như sau:

1. Sinh viên xem thông tin thời gian và địa điểm làm việc của hội đồng mà mình sẽ báo cáo dự thi (xem tại đây, phần Phụ lục 1). Tất cả các nhóm dự thi có mặt trước 8g00 tại Hội trường Đại học Huế, số 3 Lê Lợi để dự lễ khai mạc vòng chung khảo.

2. Ban Tổ chức đã bố trí sẵn máy tính và máy chiểu, đã chép sẵn file trình chiểu của sinh viên ở phòng họp hội đồng; sinh viên không phải dùng máy tính cá nhân

3. Thời gian trình bày của mỗi nhóm tối đa là 10 phút. Đối với đề tài có từ 2 sinh viên trở lên thực hiện, nhóm sinh viên cần phân công phối hợp trình bày báo cáo và minh chứng về sự tham gia thực hiện đề tài của từng thành viên trong nhóm nghiên cứu. Tất cả sinh viên đều phải trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

4. Trong buổi sáng 25/10/2018, sinh viên đem theo poster A0 đã in sẵn và/ hoặc sản phẩm trưng bày của nhóm mình để nộp cho Ban Tổ chức (nộp tại Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Đại học Huế, Phòng II.1, số 4 Lê Lợi - cùng tòa nhà có phòng thi chung khảo). Tham khảo mẫu poster A0 ở đây.